سختی گیرها یا رسوب گیر ها در حقیقت تمامی املاح و مواد آلی را از آب جدا کرده و نقش مهمی در فرآیند تصفیه آب دارند. در این قسمت از فروشگاه ما می توانید انواع سختی گیرها را مشاهده کنید.