پمپ دستگاه تصفیه آب 
پمپ یکی از قسمت های اصلی در دستگاه تصفیه آب خانگی است. وظیفه پمپ علاوه بر انتقال آب به داخل دستگاه، ایجاد فشار لازم جهت کار کردن فیلتر ممبران می‌باشد. این پمپ با فشاری که ایجاد می‌کند موجب معکوس شدن جریان اسمزی نیز می‌شود. به همین دلیل است که راندمان دستگاه رابطه مستقیمی با کیفیت پمپ مورد استفاده برای دستگاه تصفیه آب دارد.

قسمت های تشکیل دهنده
پمپ ها از دو قسمت تشکیل می‌شوند:

هد یا کلگی
موتور الکتریکی (بدنه و سیم پیچ)

وظیفه پمپ دستگاه تصفیه آب
وظیفه اصلی پمپ در دستگاه آب تصفیه کن خانگی، فراهم کردن فشار لازم جهت کارکردن فیلتر ممبران است. فیلترهای ممبران به روش اسمز معکوس عمل می‌کنند، بنابراین برای معکوس کردن جریان اسمز طبیعی نیاز به تولید فشار با قدرت 80 الی 130 psi یا بالاتر می‌باشد. از مواردی که می‌بایست به آن توجه کنید عددی است که گیج فشار، آن را نمایش می‌دهد. در صورتی که عدد 50 psi را نمایش دهد، پمپ دستگاه نیاز به تعمیر دارد. به همین دلیل است که باید با نحوه تعمیر و تعویض پمپ یا کلگی آشنا باشید.